شنبه 10 آبان 1399
 » فراخوان جذب نیروی جهادی گروه جهادی شهدای رهپویان وصال
بسمه تعالی

فراخوان جذب نیروی جهادی گروه جهادی شهدای رهپویان وصال

از کلیه خواهران و برادرانی که تمایل به همکاری با گروه جهادی شهدای رهپویان وصال دارند، تقاضا می شود فرم زیر را تکمیل نمایند.

برای اطلاع از خدمات گروه جهادی شهدای رهپویان وصال، ویژه نامه خدمات جهادی شهدای رهپویان وصال را ببینید.