چهارشنبه 29 آبان 1398
 » روز پنج شنبه چه شعارهایی بدهیم؟ توصیه های حجت الاسلام انجوی نژاد
✅ مراسم راه پیمایی:
روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان
رأس ساعت ۹:۳۰
از چهار راه پانزده خرداد (پارامونت) به سمت چهار راه پيروزي
.
✅ دست نوشته های مردمی در موضوعات زیر همراه بیاورید:
1- دفاع از حریم ولایت و محکوم کردن توهین به رهبری
2- محکوم کردن اوباش و اغتشاش گرانی که اجازه نمی دهند تجمعات سالم مردمی در جهت احقاق حقوق شکل بگیرد.
اعتراض به دخالت خائنان و عمال بیگانه در مطالبات به حق مردم
3- مبارزه با فقر و بی عدالتی و عدم توزیع عادلانه ثروت
4- اعتراض به کم کاری های فرهنگی در زمینه نوجوانان و جوانان
5- اعتراض به سیاست های نئو لیبرالی دولت که روز بروز فاصله بین فقر و غنا را بیشتر می نماید.
6- مطالبه یک #مسیر صحیح و قانونی برای اعتراضاتی که هر بار با امینتی شدن فراموش می شوند.
7- مطالبه از نمایندگان مردم برای دوری از حاشیه ها و توئیت زنی و پیگیری درد حقیقی مردم همراه با شفافیت عملکرد
#البته هر کسی می تواند به گزینه های هفت گانه بالا اضافات درخوری داشته باشد.
#جلسه_شنبه_آینده کانون متفاوت و مطالبه گرایانه خواهد بود. جزئیات تا فردا اعلام می شود.
#سید_محمد_انجوی_نژاد