چهارشنبه 5 تیر 1398
 » اخبار ویژه جشنواره مردمی «زیرسایه خورشید»
نشست خبری دوازدهمین جشنواره زیر سایه خورشید روز گذشته در تاریخ چهارم تیرماه 98 با حضور برخی از رسانه های شیراز برگزار شد.

لینک اخبار تولیدی: